18 MARCA 2024
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Rusza konkurs PLGBC Green Building Awards 2024

Aktualności
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego ogłosiło 14. edycję PLGBC Green Building Awards. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego budownictwa i architektury, a także inspirowanie do tworzenia innowacyjnych przestrzeni, ekologicznych rozwiązań, produktów i technologii. Podkreśla także istotę inicjatyw społecznych i programów edukacyjnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.
Więcej informacji
Rusza konkurs PLGBC Green Building Awards 2024

Konkurs PLGBC Green Building Awards jest otwarty dla inwestorów, architektów, projektantów, studentów architektury oraz wszystkich zainteresowanych twórczą transformacją przestrzeni miejskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

W tegorocznej edycji konkursu zdefiniowano na nowo i poszerzono zakres kategorii konkursowych.

Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia aż w 11 kategoriach. Interesującą dla branży jest m.in. nowa kategoria konkursowa: budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym wg metodyki PLGBC.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu/usługi lub inicjatywy zrealizowanych na terenie Polski w okresie 05.2022-05.2024 r. w poniższych kategoriach:

 • Zrównoważony budynek biurowy,
 • Zrównoważony budynek przemysłowy,
 • Zrównoważony budynek sektora usługowego,
 • Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna),
 • Zrównoważony budynek sektora publicznego,
 • Zrównoważona modernizacja,
 • Zrównoważone wnętrze,
 • Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki),
 • Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym wg metodyki PLGBC,
 • Zrównoważony produkt/usługa roku,
 • Ekologiczna inicjatywa miejska/gminna.

Konkurs podkreśla m.in. aspekty społeczne w programach edukacyjnych czy inicjatywach społecznych.

Jest ogólnodostępny, jednoetapowy i bezpłatny. Można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Zgłoszenia oceni interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe, które reprezentują:

 • dr inż. arch. Bartosz Dendura, Politechnika Krakowska, Studio4Space,
 • Maciej Franta, Franta Group,
 • Andrzej Gutowski, Colliers,
 • Wiktor Kowalski, Buro Happold,
 • Anna Kulińska, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, Line Architekci,
 • Michał Marszałek, International WELL Building Institute IWBI,
 • Katarzyna Nowak, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
 • Natalia Olszewska, Impronta,
 • Tomasz Pągowski, Pągowski Studio,
 • Magdalena Pios, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Ambient,
 • Joanna Plaisant, Arcadis,
 • Marek Suchocki, Autodesk,
 • Marta Usielska, CBRE,
 • Hubert Wiśniewski, WICONA Polska,
 • Paweł Żuczek, Reino Capital.

Jury oceni zgłoszone projekty zarówno pod kątem walorów związanych z budownictwem zrównoważonym i gospodarką o obiegu zamkniętym, jak i architektonicznych i estetycznych.
Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i nowatorskie pomysły.
Kryteriami oceny są:

 • budownictwo zrównoważone,
 • architektura (w wybranych kategoriach),
 • nowatorskie pomysły,
 • wartość społeczna, dostępność.

Wierzymy, że prawdziwie zrównoważone projekty to nie tylko te, które dbają o środowisko naturalne, ale także te, które uwzględniają potrzeby społeczności lokalnych. Dlatego też zachęcamy do zgłaszania projektów, które nie tylko są ekologiczne i energooszczędne, ale także integrują ludzi, tworząc przestrzenie przyjazne, dostępne i inspirujące dla wszystkich – podkreśla Marta Szczepanik, Creative Manager, koordynatorka konkursu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu oraz dosłanie wymaganych załączników drogą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji PLGBC Green Building Awards odbędzie się 3 października 2024 r. podczas PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz zasady uczestnictwa: https://awards.plgbc.org.pl/