18 MARCA 2024
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Certyfikat ZIELONY DOM dla Wola Village

Aktualności
Wola Village w Krakowie to kolejna inwestycja budownictwa mieszkaniowego, której Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przyznało precertyfikat ZIELONY DOM. Projekt realizowany przez Urba Project Management to łącznie 68 budynków w zabudowie bliźniaczej.
Certyfikat ZIELONY DOM dla Wola Village

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przyznało precertyfikat ZIELONY DOM dla inwestycji Wola Village w Krakowie. To inwestycja budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,  realizowana przez Urba Project Management Sp. z o.o.

Ocenie poddano projekt obejmujący dwie inwestycje, w ramach których znajduje się 68 budynków w zabudowie bliźniaczej o łącznej powierzchni mieszkalnej 6 800 m2, przygotowany przez URBA Architects jako ekologiczna wioska, w dobrze skomunikowanej dzielnicy Krakowa – Wola Justowska.

Część mieszkalną stanowią trzykondygnacyjne wille miejskie. Budynki będą wykonane w nowoczesnej, energooszczędnej technologii prefabrykacji. To, w połączeniu z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a także wykorzystanie certyfikowanych materiałów czy systemu zagospodarowania wody deszczowej, wpływa nie tylko na komfort, ale także oszczędności.

Do dyspozycji mieszkańców przewidziany jest m.in. pięciohektarowy park z infrastrukturą rekreacyjno-sportową oraz farma ekologiczna Urba Farming, a także punkty usług dodatkowych.

Proces certyfikacji będzie monitorowany przez akredytowanego audytora w całym okresie realizacji inwestycji. Przyjęte założenia projektowe i rozwiązania deklarowane przez inwestora będą ponownie weryfikowane. Zrealizowana inwestycja poddana będzie kolejnej ocenie przez PLGBC.

– To duża radość, iż możemy zaprezentować kolejny projekt inwestycyjny, który poddany został ocenie i uzyskał precertyfikat ZIELONY DOM. Warto podkreślić, iż ubiegając się o certyfikat ZIELONY DOM, inwestycja mieszkaniowa musi spełniać szereg wyznaczonych kryteriów. Ocenie poddaje się efektywność energetyczną budynku, która w omawianej inwestycji jest godna naśladowania, bo wykorzystuje pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Ale to nie wszystko, ocenia się również proces budowy, w tym zagospodarowanie odpadów budowalnych, aranżację otoczenia z naciskiem na zachowanie bioróżnorodności. Ważne są elementy wpływające na zdrowie i jakość życia przyszłych mieszkańców, czyli jakość zastosowanych materiałów budowlanych, zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego czy komfort akustyczny – mówi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Budownictwa Zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

– Spełnienie kryteriów zawartych w certyfikacji ZIELONY DOM potwierdza, iż powstała inwestycja z poszanowaniem środowiska naturalnego, a nabywcy w związku z wysoką efektywnością energetyczną mają wymierne korzyści w postaci redukcji kosztów użytkowania. Działając w sektorze deweloperskim mamy duży wpływ na kształtowanie naszego otoczenia, dlatego powinniśmy uczestniczyć w zmianach sektora budowlanego w kierunku obniżenia emisji CO2. To kwestia świadomości i odpowiedzialności za nasze działania i lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Uzyskanie certyfikatu ZIELONY DOM i wprowadzanie przez deweloperów na rynek certyfikowanych budynków zwiększa świadomość ekologiczną użytkowników i właścicieli budynków – podkreśla Jarosław Kubica, Dyrektor Zarządzający w Urba Project Management Sp. z o.o.

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji o certyfikacie ZIELONY DOM:
https://zielonydom.plgbc.org.pl/